Koupit knihy

Magda Baloghová

slovenská, 1945


Nahrávám...

Životopis

Magda BALOGHOVÁ v r. 1960 – 64 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Novom Meste nad Váhom, 1964 – 69 študovala históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde od r. 1969 pôsobí ako redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Mladé letá, od 1991 šéfredaktorka vydavateľstva. Popri sústavnom glosovaní detskej literatúry v odborných časopisoch vydavateľská práca ju podnecovala k vlastnej literárnej tvorbe pre deti, ktorým adresovala leporelá Kto pomáha mojej mame (1980), Ako rastieme (1981), zostavila príbehy a rozprávky Na prváckom kolotoči (2000), Knižka pre radosť (2003). Okrem toho pre potreby literárneho vzdelávania vydala materiál o poézii pre deti Keď má básnik šťastnú chvíľu (1971). Dospelým čitateľom sa predstavila básnickou zbierkou Zrkadlenie (1983). Pripravila na vydanie výbery z tvorby pre deti J. Pavloviča, J. Navrátila, K. Bendovej, venuje sa aj prekladaniu detskej literatúry z češtiny.(zdroj životopisu: Literárne informačné centrum)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976