Lumír Čivrný

česká, 1915 - 2001

Nahrávám...

Životopis

Básník, prozaik a překladatel
Otec byl barvířským dělníkem. Do školy Čivrný chodil v rodišti, od roku 1927 navštěvoval gymnázium v Trutnově (maturita 1934). V Praze studoval nejprve čtyři semestry na Právnické fakultě UK a od roku 1936 francouzštinu, němčinu, srovnávací literatury a estetiku na FF UK (absolvoval 1946). V letech 1936–1938 byl členem skupiny Blok. Od listopadu 1939 do ledna 1940 vězněn gestapem. V letech 1940–1945 byl zaměstnán jako redaktor, později jako tajemník Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Za nacistické okupace se účastnil ilegální práce KSČ (též jako člen posledního ilegálního ÚV KSČ) a poté pracoval v České národní radě. V letech 1945–1946 byl poslancem Prozatímního národního shromáždění, 1945–1947 pracoval v aparátu ÚV KSČ, 1948–1949 byl přednostou odboru ministerstva informací, 1949–1952 náměstkem ministra informací a osvěty, 1952–1953 náměstkem ministra školství, věd a umění, 1953 náměstkem předsedy Státního výboru pro věci umění, 1953–1954 náměstkem ministra kultury. Roku 1954 se stal literátem z povolání; 1968–1969 byl poslancem České národní rady a souběžně do 1970 šéfredaktorem časopisu Universum. Od roku 1970 nemohl z politických důvodů publikovat.

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938