Koupit knihy

Lukáš Švaňa

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský etik. V rokoch 2004-2009 absolvoval magisterské štúdium v odbore anglický jazyk a literatúra - etická výchova na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2011-2015 absolvoval doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.5 etika.
V súčasnosti pôsobí na Inštitúte etiky a bioetiky ako odborný asistent a zabezpečuje výučbu disciplín: Súčasné etické teórie, Základy práva, Klasický utilitarizmus 18. a 19.storočia, textový seminár z etiky politiky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje etickým a morálnym aspektom páchania násilia v podobe vojen a terorizmu a ich možnej ospravedlniteľnosti, globálnej etike a problémom v kontexte súčasného konzekvencializmu. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému Terorizmus ako forma spravodlivej vojny? Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patria: „Etika“ vojny a terorizmu (2016), (Military) Human enhancement – ethical aspects (2017), Charlie Hebdo attacks in the light of Aquinas' doctrine of double effect and Ignatieff's lesser evil theory (2016), The principle of non-combatant immunity – interpretations, challenges, suggestions (2015). Pôsobí vo funkcii asistenta editora odborného časopisu Ethics & Bioethics vydávaného pod záštitou Katedry bioetiky UNESCO Chair in Bioethics, ktorý je od roku 2018 zaradený do databázy SCOPUS.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
Agatha Christie

1890 - 1976