Koupit knihy

Lukáš Sommer

česká


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Lukáš Sommer, advokát, specialista v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.
Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích podmínek ve smyslu zakázkové legislativy včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, stavebnictví, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Mezi další oblasti práva, kterým se Lukáš aktivně věnuje lze zařadit právo IT a obecně právo smluvní.
Je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti tvorby zakázkové legislativy.(zdroj životopisu: https://rowan.legal/tym/partneri/lukas-sommer/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976