Koupit knihy

Lujza Nedobrá - Žáková

česká, 1901


Nahrávám...

Životopis

Herečka, autorka a prekladateľka.


Svoju hereckú kariéru začínala na východnom Slovensku na prelome 20.-30. rokov 20. stor. v súkromnej spoločnosti, neskôr vo Východoslovenskom národnom divadle v Košiciach. Po roku 1935 sa stala členkou hereckého súboru v Tylovom divadle v Prahe.

Venovala sa literárnej aj publicistickej činnosti. Publikovala v periodikách a časopisoch Elán, Slovenský východ, Svobodné slovo, Vesna, Živena a i. Vo svojich článkoch sa zameriavala na otázky a problematiku feminizmu. V r. 1930- 1931 pôsobila ako redaktorka Vesny. R. 1930 literárne debutovala románom z juhoslovanského prostredia Zlatá zmija. Na pozadí príbehu lekárnika Avakuma Hadžieva zobrazuje dve lásky jeho života, prvej manželky Milice z Belehradu a Slovenky Ljubice, ktoré sú úplne protikladné. Ústrednou líniou je predostrenie útrap žien v manželských zväzkoch, nesplnené sny, túžby. Poukazuje na národné odlišnosti, ale aj rôzne životné štýly, ktoré sa odrazili v ich vzájomných vzťahoch.

Svoj román prepracovala aj na konverzačnú drámu, ktorú uviedli divadlá v Košiciach i v Prahe. Dramatizácia a premiéra v Prahe bola súdobou tlačou označená ako podpriemerná, nedramatická a jej účel bol skôr „kultúrne sblížovací“. Hra bola označená za konvenčnú drámu o manželskej nevere.

Jej ďalšiu dramatickú tvorbu, hru Útek zo života (1932), čerpajúcu námet z prostredia slovenských kúpeľov, uviedlo SND v Bratislave.

Venovala sa slovensko- českým prekladom a opačne. Preložila hry Čierny Peter od B. Foita (1931) a Kráľovnin náhrdelník J. Orta a J. Hradčanského (1932), v rukopise zostal preklad Vichřice života od E. Ruska a J. Štefančíka.(zdroj životopisu: http://albina.ff.cuni.cz/index.php/Lujza_Nedobr%C3%A1-%C5%BD%C3%A1kov%C3%A1)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973