Koupit knihy

Ludwig Uhland

německá, 1787 - 1862


Nahrávám...

Životopis

Pocházel z německé vzdělanecké rodiny z Tübingenu ve Württembersku. Na místní univerzitě vystudoval právo a literaturu a začal psát a publikovat své verše. Roku 1810 se stal doktorem práv a v tom samém roce odjel na studijní cestu do Paříže, kde se kromě francouzského právního systému zabýval především starofrancouzskými a středohornoněmeckými rukopisy. Od roku 1811 byl činný jako advokát. Od roku 1816 se však začal natolik věnovat politice, že dále psal v podstatě pouze vědecké práce. V letech 1819–1825 zasedal ve württemberském parlamentu, kde se hlásil liberální demokratické opozici. Roku 1829 byl jmenován profesorem německé literatury na Tübingenské univerzitě, ale tento post roku 1833 opustil, protože jej považoval za neslučitelný se svými politickými názory. Roku 1848 byl členem Frankfurtského parlamentu, ale po jeho rozehnání se nadále věnoval své vědecké práci, zaměřené na lidovou tvorbu.[2][3]

Uhland patří k zakladatelům tzv. švábské romantické školy, která se v letech 1805–1808 zformovala na univerzitě v Tübingenu. Jeho milostná a přírodní lyrika z té doby se vyznačuje prostotou a zpěvností lidové písně a často byla zhudebňována. Za napoleonských válek psal vlasteneckou lyriku, později balady a romance s náměty z dějin a z různých pověstí a také nepříliš úspěšná dramata. Svým vědeckým dílem se zařadil k zakladatelům německé filologie a romanistiky.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Uhland#cite_note-REF2-2)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938