Ludvík Páleníček

česká, 1904 - 1991

Nahrávám...

Životopis

Narozen 16. 7. 1904 v Kroměříži, zemřel 13. 5. 1991 v Praze. Rodák z Kroměříže.Studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.Učil na ekonomických školách a byl také docentem na Vysoké škole ekonomické v Praze.Život a dílo Maxe Švabinského je ve středu autorova zájmu mnoho let a výsledkem je několik knih a studií.
Kulturní a regionální historik, teatrolog, kunsthistorik, překladatel a autor knih pro mládež
Jeho otec byl listonošem. Páleníček po maturitě na reálce v Kroměříži (1922) a doplňovací maturitě na gymnáziu v Chrudimi (1923) studoval češtinu a němčinu na FF UK (učitelský obor, 1923–27, z toho jeden semestr na univerzitě ve Vídni). PhDr. 1935 prací Jaroslav Vrchlický divadelním kritikem. 1927–45 učil na obchodní akademii v rodišti, kde se také jako organizátor a režisér účastnil místního ochotnického divadelního dění (v divadelním a dramatickém souboru Spolku pokrokového studentstva Milíč). V roce 1945 přešel do Prahy, kde zprvu učil na Dívčí obchodní akademii a od roku 1946 na Čs. obchodní akademii. Od 1953 externě, 1957–70 interně přednášel dějiny české a slovenské kultury na katedře pedagogiky Vysoké školy ekonomické. Titul CSc. získal v roce 1966 na základě pedagogické práce o čs. ekonomickém školství, habilitoval se na FF UK pro obor divadelní vědy 1962 prací o Jaroslavu Mošnovi. V roce 1970 odešel do důchodu

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Karel Čapek

1890 - 1938