Ľudo Zúbek

slovenská, 1907 - 1969

Nahrávám...

Životopis

autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier, publicista, prekladateľ
PS: Pri svojej tvorbe používal pseudonymy: Vladimír Malina; Ľ. Z.; M. V.; V. H.; Z.; zk

* 12.07.1907 Malacky
† 23.06.1969 Bratislava


Vzdelanie:

1913 - 1918 ľudová škola, Malacky
1918 - 1921 meštianska škola, Malacky
1921 - 1925 obchodná akadémia, Bratislava


Životopis:

Ľudo Zúbek pochádzal z murárskej rodiny. Prvú literárnu prácu uverejnil po skončení štúdií. Črtami, fejtónmi, poviedkami, novelami a reportážami prispieval do Slovenských pohľadov, Elánu, Národných novín a pod. Pod pseudonymom Vladimír Malina uverejňoval recenzie a kritiky o nových prozaických knihách, ale najmä o rozhlasových reláciách a programoch a o divadelných hrách. Počas pôsobenia v rozhlase písal prednášky, fejtóny, reportáže, cestopisné causerie a pásma, poviedky, rozhlasové scénky a hry. Teoreticko-kritickou činnosťou sa pričinil o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre dospelých. Prejavil zmysel pre vyjadrenie historických udalostí a charakteristiku doby. Krátkymi prózami a informatívnymi staťami o literatúre prispieval do dennej tlače.

Jeho skutočný prínos spočíva v orientácii na žáner historického románu a na žáner umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním. Jeho historické romány boli preložené do češtiny, ruštiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny.
Prekladal najmä prózu a literatúru faktu z češtiny (B. Říha, K. Schulz) a maďarčiny (B. Illés, K. Mikszáth, J. Nyírö, M. Szabóová, J. Román a i.).

Pôsobenie:

1925 - 1931 bankový úradník, Bratislava, Malacky, Skalica, Zohor, Hlohovec, Piešťany
1932 - 1946 tajomník literárneho oddelenia, potom dramaturg, vedúci slovesného programu, šéfredaktor časopisu Slovenský rozhlas (od roku 1940), Slovenský rozhlas, Bratislava
1946 - 1947 vedúci propagačného a publikačného odboru Povereníctva informácií
1947 - 1956 vedúci redaktor vo vydavateľstve Tatran (1947 riaditeľ)
Od 1957 spisovateľ z povolania

Ocenenia:

1967 titul Zaslúžilý umelec
1966 Cena Fraňa Kráľa za prínos k rozvoju slovenskej literatúry pre deti, udelená Literárnym fondom, slovenskou sekciou IBBY a Bibianou

Pocty:

Základná umelecká škola a Centrum voľného času pomenovali po ňom okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Jej prvý ročník sa uskutočnil 25. 4. 2005.


Tvorba

Rozhlasové hry pre dospelých:

1934 Katastrofa
1934 Ľudovít Štúr
1935 Život básnika a i.

Rozhlasové hry pre deti:

1939 Zánik ríše Inkov
1939 Pochod do Mexika

Umelecko-náučná próza s kultúrnohistorickým zameraním, literatúra faktu:

1965 Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský
1965 Moja Bratislava
1969 Ríša Svätoplukova

Životopisno-historické prózy pre mládež:

1949 V službách Mateja Hrebendu
1956 Doktor Jesenius
1956 Skrytý prameň
1957 Jar Adely Ostrolúckej
1962 Zlato a slovo
1967 Rytieri bez meča
1971 Štvrtá stena (posmrtne vydaný román zo súčasnosti)

Autobiografia:

1952 Murársky chlieb

Ostatné:

1938 Ján Kupecký I-II (životopisný román)
1965 Farebný sen

Filmové námety:

1958 V hodine dvanástej
1973 Skrytý prameň
1974 Do zbrane, kuruci!

Úprava prekladov pre mládež:

Cervantesov román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (podľa prekladu J. Felixa)

epizódy Cosette z románu V. Huga Bedári (podľa prekladu J. Belnaya a J. Felixa)

Zdroj životopisu: www.osobnosti.sk

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994