Ludmila Romportlová

česká, 1924

Nahrávám...

Životopis

Dívčím jménem Junová. Jejím otcem byl malíř, grafik, průmyslový výtvarník a pedagog Zdeněk Juna (1897–1975), manželem fonetik a lingvista Milan Romportl (1921–1982), mj. vedoucí Fonetického ústavu FF UK a prezident Mezinárodní společnosti fonetických věd UNESCO. Ludmila Romportlová studovala na reálném gymnáziu v Turnově (1935–39) a na internátní odborné škole pro ženská povolání ve Velkém Meziříčí (1939–41) a v Mladé Boleslavi (1941–43). Po absolutoriu byla (do roku 1945) pracovně nasazena v Turnově. 1944 onemocněla tuberkulózou páteře, 1947 byla operována. Dlouhou rekonvalescenci prožila v Brně, kde její otec působil jako ředitel Školy uměleckého průmyslu; prodělaná choroba ovlivnila i její pozdější život. Po sňatku (1949) žila v Praze, pomocnými pracemi se podílela na manželových výzkumech a od 60. let se soustavně věnovala tvůrčí činnosti.

Zdroj životopisu: Internet