Ludmila Malinská

Milena Nováková pseudonym

česká, 1888 - 1970

Nahrávám...

Životopis

Milena Nováková, původním jménem Ludmila Malinská, byla publicistka a prozaička.

Milena Nováková se narodila jako páté dítě okresního soudce Malinského. Studovala klavírní hru u Jindřicha Kaana. Na konzervatoři se zabývala kompozicí. V roce 1915 ukončila konzervatoř státní zkouškou pro učitelku hudby.

Na posledních prázdninách se seznámila s Vojtou Novákem, režisérem pražského Švandova divadla. Rok po seznámení se vzali.

Milena Nováková po ukončení studií začala publikovat své články v Času, Právu lidu a v různých literárních časopisech. Když se její muž stal režisérem Národního divadla, věnovala se Milena Nováková již pouze literární činnosti.

Snad nejsilnějším prožitkem z mládí se pro Milenu Novákovou stalo setkání s T. G. Masarykem, který tehdy v Jičíně přednášel. Jeho přednášky byly narušovány odporem jičínské měšťácké reprezentace.

Během 2. světové války Milena Nováková unikla perzekucím, její rodina však byla těžce poznamenána hrůzami války. Její nejstarší bratr dr. Karel Malinský, rada ministerstva zemědělství, byl zatčen a v roce 1942 popraven.

Další informace o životě Mileny Novákové nejsou obecně známé. Její jméno zmizelo z novodobých literárních slovníků a pro veřejnost zapadlo v propadlišti neznámých autorů. Zdá se pravděpodobné, že se novému režimu stala nepohodlnou, patrně pro obdiv i osobní kontakt s T.G. Masarykem.

Milena Nováková zemřela v Praze ve věku 82 let 25. června 1970.

Zdroj životopisu: www.spisovatele.cz