Ľudmila Benkovičová životopis

slovenská, 1948

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Je slovenská sociologička, bývalá predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky. Vo funkcii bola od 16. februára 2007 do rezignácie 19. októbra 2016. Ľudmila Benkovičová vyštudovala v rokoch 1967 až 1972 Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore sociológia. V roku 1982 vykonala rigoróznu skúšku, v roku 1984 dizertáciu. Po ukončení vzdelania pôsobila na svojej alma mater ako odborná pracovníčka (1972 – 1978), vedecká ašpirantka (1979 – 1983), samostatná vedecká pracovníčka (1984 – 1988). Súčasne v tých rokoch pôsobila aj na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied. Svoju dráhu v Štatistickom úrade začala v roku 1989, keď pracovala ako vedúca oddelenia výskumu v Ústave pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR (1989 – 1995). Nasledovne bola zamestnaná na Úrade vlády SR ako vedúca oddelenia analýz a odborná poradkyňa na Tlačovom a informačnom odbore (1995 – 1998). Od roku 2000 bola odbornou asistentkou na katedre politológie Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2000 až 2006 pracovala v odbore mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu. Od 1. septembra 2006 do 15. februára 2007 bola poradkyňou predsedu vlády SR pre komunikáciu a verejnú mienku. Nasledujúci deň bola Prezidentom Slovenskej republiky vymenovaná do funkcie predsedníčky Štatistického úradu SR na päťročné obdobie. Po jej rezignácii 19. októbra 2016 vláda do úradu navrhla Alexandra Balleka. Ballek sa funkcie ujal po vymenovaní prezidentom Kiskom 24. novembra 2016. (zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění

Ľudmila Benkovičová - knihy

1989  %Cesty sebautvárania

Žánry autora

Literatura naučná Filozofie Sociologie, společnost

Štítky z knih

Benkovičová je 0x v oblíbených.