Luděk Vajner

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

Narozen 19.11.1954 v Praze. Doc. (2003), MVDr., CSc. (veterinárních věd). Embryolog, histolog. (Ústav histologie a embryologie UK, Praha). V letech 1984 -1992 pracoval jako samostatný výzkumný pracovník na oddělení patologie Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Rosicích nad Labem, v září 1992 vyhrál konkurs na místo odborného asistenta na oddělení histologie a embryologie Ústavu anatomie, histologie a embryologie Fakulty veterinárního lékařství Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně, od září 1994 nastoupil na místo odborného asistenta Ústavu histologie a embryologie 2.LF UK. Od roku 2003 přednostou tohoto ústavu. Jeho manželkou se stala MVDr. Ing. Olga Vajnerová, která je odbornou asistentkou Ústavu fyziologie profesora Hergeta.

Zdroj životopisu: medvik.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973