Koupit knihy

Lucie Rybová

česká


Nahrávám...

Životopis

Vystudovala právo a jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a poté absolvovala v roce 2002 roční lidsko-právně zaměřené studium a stáž v USA v New Yorku na Columbia University.
V oblasti lidských práv se pohybuje nepřetržitě od roku 1998. Začínala jako právnička a posléze působila několik let jako ředitelka České asociace pro psychické zdraví, kde se věnovala osvětové činnosti, právní pomoci a problematice ochrany práv lidí s duševní poruchou. V letech 2005-2012 pracovala na Odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR a podílela se na vzniku řady odborných stanovisek Rady vlády pro lidská práva týkajících se oblasti sociálních práv, práv pacientů při poskytování zdravotní péče a práv osob omezených na svobodě.

Poté odešla na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde měla v letech 2012-2013 na starost agendu lidských práv a agendu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Kromě dobrovolnické práce pro Český helsinský výbor (v jeho předsednictvu působila v letech 2013 až 2014) pomáhala v letech 2004 až 2013 rozvíjet činnost sdružení psychiatrických pacientů Kolumbus, v rámci kterého iniciovala řadu inovativních projektů (např. Pacientští důvěrníci, dobrovolnictví a volnočasové aktivity v psychiatrických léčebnách).

Odborně se zabývá a publikovala články týkající se práv pacientů obecně, právy osob s duševní poruchou včetně jejich začleňování do společnosti a navracení svéprávnosti, participovala na vzniku textu doporučení Rady Evropy k implementaci práv seniorů.

V rámci členství ve Výboru proti mučení při Radě vlády pro lidská práva se aktivně zasazuje o zlepšení postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti, humanizaci vězeňství a dodržování práv všech osob jakkoliv omezených na svobodě, vystupuje proti provádění chirurgických kastrací a zasazuje se o odškodnění osob nedobrovolně sterilizovaných. Přes Výbor pro práva dítěte nyní prosazuje práva dětí být slyšen a být řádně zastoupen advokátem ve všech řízeních, které se dětí týkají a upozorňuje na problematickou situaci dětí, kteří mají rodiče ve výkonu trestu.(zdroj životopisu: http://www.helcom.cz/cs/o-nas/nas-tym/reditelka/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976