Ľuboš Rojka životopis

slovenská

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

doc. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.
vyučuje systematickú filozofiu na Filozofickej fakulte Gregorovej univerzity v Ríme a na Trnavskej univerzite v Trnave. Prvé dva stupne vysokoškolského vzdelania získal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (1989), Gregorovej univerzite (1995, 1998), tretí na Boston College, Newton, Mass., USA (2005) a habilitoval sa na Trnavskej univerzite v Trnave (2011). Odborne sa zameriava na metafyziku, filozofiu mysle a filozofiu náboženstva. (zdroj životopisu: www.dobrakniha.sk)

Ocenění