Lubor Smejtek

česká, 1957

Nahrávám...

Životopis

narozen 2. února 1957 ve Slaném
* 1978-1982 studium na výrobně ekonomické fakultě VŠE v Praze (1982 - Ing.)
* 1980-1984 studium archeologie na filozofické fakultě UK v Praze (1985 - PhDr.)
* 1982-1992 archeolog Okresního muzea v Příbrami
* 1992-1993 vedoucí hornického oddělení Národního technického muzea v Praze
* 1993-2000 nestátní archeologická společnost Archaia, o.s.
* od r. 2000 Ústav archeologické památkové péče středních Čech
* v letech 1982-1992 prováděl řadu terénních výzkumů na Příbramsku a ve středním Povltaví (např. Brod, Březnice, Hříměždice, Mýšlovice, Rožmitál p.Tř., Těchařovice, Vestec, Žíkovec u Voltýřova ad.)
* od roku 1993 vedl několik rozsáhlých záchranných výzkumů v Praze a širším okolí (např. Velké Přílepy /spolu se SM Roztoky u Prahy/, Praha 8-Kobylisy, Kněževes, Kněžívka, Praha 4-Krč /Společenská zahrada/, Jinočany ad.)
* 2001-2002 spolupráce na projektu Grantové agentury ČR "Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové" (reg. č. 404/01/1407)
* 2002-2004 řešitel projektu Grantové agentury ČR "Časoprostorový vývoj, hospodářství a sociální stratifikace osady z doby bronzové v Kněževsi u Prahy" (reg. č. 404/02/0024)
* aktivní účast na symposiích o starší době bronzové v Českých zemích a na Slovensku a na kolokviích o období popelnicových polí a době halštatské
* aktivní účast na mezinárodních kongresech UISPP: Bratislava (1991), Forlì, Itálie (1996), Liège, Belgie (2001)
* od r. 2002 je členem redakční rady Památek archeologických
* od r. 2005 se podílí na vedení kurzu "Historická technologie" na Katedře dějin umění a estetiky VŠUP v Praze

Zdroj životopisu: katedraarcheologie.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994