Koupit knihy

Lubomír Hanel

česká, 1956


Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., se narodil 3. 8. 1956 v Parze. Po maturitě na střední škole v Praze absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (žák prof. RNDr. Oty Olivy, CSc.), zde také získal tituly RNDr. a CSc. Habilitoval se v Bratislavě s prací " Ryby České republiky a jejich ochrana". Po studiích pracoval v různých funkcích v ochraně přírody.

V současné době je vedoucím Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník, přednáší také na přírodovědecké fakultě UK a Pedagogické fakultě UK v Praze. Patří mezi naše přední zoology, věnuje se především ichtyologii, hydrobiologii, entomologii, ekologii a ochraně přírody.

Publikoval samostatně či se spoluautory 20 knižních publikací, 5 vysokoškolských skript, 100 vědeckých publikací a přes 500 populárně vědeckých článků u nás i v zahraničí. Je odborným garantem dvou programů Českého svazu ochránců přírody ("Vážky" a "Ohrožené a chráněné druhy ryb a mihulovců").(zdroj životopisu: www.aquabooks.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.