Ľubomír Feldek

slovenská, 1936

Nahrávám...

Životopis

Ľubomír Feldek se narodil roku 1936 v Žilině. Odmaturoval v roku 1954 na střední škole v Žilině. Na Vysoké škole pedagogické v Bratislavě studoval slovenský jazyk a literaturu.

Počas vysokoškolského studia pracoval jako redaktor ve vydavatelství Mladé letá, ale v roce 1958 musel redakci opustit.

Slovenský spisovatel se v tomto období totiž spolu s J. Stachem, J. Mihalkovičem, J. Ondrušem a J. Šimonovičem představili jako skupina básniků s uceleným a promyšlene formulovaným uměleckým programem v oblasti poezie, uměleckého překladu a tvorby pro děti a mládež. Posléze byli označovaní pojmem "trnavská skupina".
V letech 1960 - 1961 byl Ľubomír Feldek redaktorem závodního časopisu v Nižnej na Orave.
Jako spisovatel v svobodném povolání působil v letech 1961 - 1973, kdy se stal vedoucim redaktorem oddělení původní a překladové poezie. Zároveň byl dramaturgem divadla Poetického souboru Nová scéna v Bratislavě.
V roce 1989 veřejne vystupoval proti komunistickému režimu, protestoval proti zatknutí Václava Havla, podpsal manifest Několik vět a byl jedným ze zakladatelů hnutí Verejnosť proti násiliu.
Od května 1990 vedl kulturní přílohu Ahoj, Európa deníku Verejnosť.

Spisovatel debutoval v roku 1961 sbírkou Jedinný slaný domov. Jak čtenáři, tak i literárni kritici ji přijali s pozitívním ohlasem. Především její druhá čast - rozsáhlá básnická skladba Severné leto zaujala literární kritiku a naplno odkryla výjimečný básnický talent mladého autora. Po debutu nasledovaly sbírky Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980).
V prózach a básních pro děti je dominantní především princíp partnerského dialogu dospělého a dítěte. Spisovatel jimi prišel s novou podobou slovenské literatury pro děti. K takovým dílům patří knihy Hra pre tvoje modré oči, Zelené jelene, Zlatúšik, Modrá kniha rozprávok, či Zelená kniha rozprávok.
Jedinným spisovatelovým prozaickým dílem pro dospelé je román Van Stiphout z roku 1980.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: