Koupit knihy

Lubica Obuchová

slovenská, 1959


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Ľubica Obuchová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor orientalistika–sinologie) a postgraduálního studia na Pekingském jazykovém institutu, ČLR (3 semestry). Pracovala na Katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK v Praze a v oddělení východní Asie Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Externě působila též na Západočeské univerzitě v Plzni, VŠE Praha, Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Odborně se orientuje na výzkum jihočínských menšinových národností, li­dovou slovesnost a současnou čínskou společnost, její kulturu, náboženské cítění a socioekonomické vztahy. Druhý okruh představuje studium dějin vzájemných česko(slovensko)-čínských vztahů a problematiky zahraničních Číňanů.(zdroj životopisu: http://tarantula.ruk.cuni.cz/HTF-294.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015