Libuše Bubeníková

česká, 1920 - 1994

Nahrávám...

Životopis

Narozena 18. července 1920 jako Libuše Žižková v Zadaru (Království SHS, nyní Chorvatsko). Manžel Josef Bubeník (uměleckým jménem Jiří Valja, 1914-1967) byl spisovatel a překladatel z angličtiny a ruštiny.
Studium
Francouzské gymnázium v Praze
FF UK, obor angličtina a anglická literatura (1950 titul PhDr.)
Povolání
středoškolská profesorka angličtiny a překladatelka z angličtiny
Zaměstnání
učitelka angličtiny na SŠ
učitelka angličtiny a vědecká pracovnice na Katedře jazyků ČSAV
Profesní životopis
Po maturitě na Francouzském gymnáziu v Praze studovala obor angličtina a anglická literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; po studijním pobytu na univerzitě v Oxfordu obhájila roku 1950 disertační práci a ukončila studia s titulem PhDr.
Několik let potom vyučovala angličtinu na středních školách, později přešla jako učitelka angličtiny na Katedru jazyků Československé akademie věd, kde působila i jako vědecká pracovnice až do odchodu do důchodu v polovině 80. let.
Je spoluautorkou úspěšných, od počátku 60. let opakovaně vydávaných učebnic angličtiny (Angličtina pro samouky, Česko-anglická konverzace, Angličtina pro pracující, Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky, Mluvená angličtina pro vědecké a odborné pracovníky, Stručná mluvnice angličtiny).
S manželem JUDr. Josefem Bubeníkem spolupracovala na překladech angloamerické prózy. Po jeho smrti svou překladatelskou činnost ukončila.

Zdroj životopisu: http://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/Libu%C5%A1e%20Bu

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996