Leopold von Sacher-Masoch

rakouská, 1836 - 1895

Nahrávám...

Životopis

Byl synem policejního náčelníka,který s oblibou vyprável hruzostršné historky o násilí a vraždách. Byl také uchvácen katolickým uměním a kultem mučedníků. Je po nem pojmenován masochismus.Dvakrát byl ženatý, ale zároveňmel mnoho milenek,od kterých požadoval,aby jej všemožne ovládaly. Publikoval také pod jmény Charlotte Arand a Zoe von Rodenbach. Ve věku padesáti let se jeho duševní zdraví začalo prudce zhoršovat. Ztrácel orientaci a trpěl halucinacemi. V březnu 1895 se začal projevovat agresivně a rodina jej odvezla do sanatoria v Mannheimu. Veřejnosti oznámila jeho smrt k datu 9. března 1895 a jako místo uvedla město Lindheim. Byly publikovány i nekrology.Životopisec James Cleugh nicméně prokázal[zdroj?], že Sacher-Masoch zemřel až o deset let později ve stejném sanatoriu, kam jej rodina umístila.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Sacher-Masoch

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968