Leo Pavlát

česká, 1950

Nahrávám...

Životopis

Po vystudování žurnalistiky pracoval jako redaktor nakladatelství Albatros. V průběhu 80. a 90. let vydal čtyři knihy pro děti, například židovské pohádky a legendy Osm světel. Mezi lety 1990 – 1994 působil ve státních službách jako zaměstnanec československého velvyslanectví v Izraeli a od října 1994 je ředitelem Židovského muzea v Praze.

Už od 70. let se zapojoval do dění v pražské židovské komunitě. Pravidelně přispívá do Roš Chodeš, měsíčníku Federace židovských obcí v ČR, je spoluautorem a redaktorem knihy „Židé - dějiny a kultura“ (Židovské muzeum v Praze, 1997). Od roku 1995 připravuje dvakrát měsíčně rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze „Šalom alejchem“ na stanici Regina, na židovské téma přednáší, vystupuje ve sdělovacích prostředcích a rovněž publikuje (zejména Český rozhlas, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, české vysílání BBC). Je také konzultantem Nadace Ronalda S. Laudera v ČR, která se významně podílí na činnosti židovských školských a vzdělávacích zařízení v Praze. Spolupodílí se na vedení Židovské obce v Praze a Rady Federace židovských obcí v České republice.

Zdroj životopisu: www.gplusg.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
George Gamow

1904 - 1968