Koupit knihy

Lenka Šťastná Miovská

česká


Nahrávám...

Životopis

Lenka Šťastná (Miovská) (*2.9.1978). Psycholog, adiktolog.

• 1998-2003 Magisterské studium jednooborové psychologie (Mgr.), Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2004-2011 Doktorské studium (Ph.D.) v oboru klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2011-2015 Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání adiktolog, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

• od 2015 – Vedoucí oddělení, Adiktologická ambulance, Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
• 2008 – 2013 Výzkumný pracovník, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR
• od 2005 – Odborná asistentka, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
• 01/2003 – 07/2005 Odborný referent – výzkumný pracovník, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR(zdroj životopisu: https://www.adiktologie.cz/file/848/2020-01-28-cv-stastna-s-)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996