Lenka Matušíková životopis

česká, 1950

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Narodila se 2.9.1950 v Hradci Králové, PhDr. Vystudovala obor archivnictví-dějepis na FF UK v Praze.
Zabývá se judaistikou přibližně do r. 1848, dějinami židovských obcí Čech a Moravy a sociálními a hospodářskými dějinami 17.-19. stol. (zdroj životopisu: https://biblio.hiu.cas.cz/reco...)

Ocenění