Koupit knihy

Lenka Krejčová

česká


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. psycholožka, ředitelka DYS-centra® Praha z. ú. (nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD).
• vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
• vyučuje také na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se publikační a výzkumné činnosti
• je členkou výboru České společnosti „Dyslexie“
• v minulosti učila v několika středních školách, v jedné z nich také zastávala funkci výchovné poradkyně a školní psycholožky, pracovala ve středisku výchovné péče
• v DYS-centru Praha se věnuje diagnostice dětí, dospívajících i dospělých (i v anglickém jazyce), dynamické diagnostice, konzultační, poradenské, reedukační práci s klienty(zdroj životopisu: http://www.dyscentrum.org)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973