Ladislav Ťažký

Čierny · Emil Dzvoník pseudonymy

slovenská, 1924 - 2011

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 19. septembra 1924 v Čiernom Balogu v rodine lesného robotníka. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci. V rokoch 1938-1940 pracoval ako príležitostný lesný robotník a na stavbe cesty Brezno-Detva. Potom začal študovať na Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave, kde získal odborné vzdelanie kartografa. Odtiaľ ako desiatnik v zálohe narukoval na východný front, na Krym. Po vypuknutí SNP bola vojenská jednotka Ladislava Ťažkého internovaná v Rumunsku. Z tábora sa mu podarilo ujsť, no v severnom Maďarsku ho zatkli maďarskí vojaci a poslali do zajatia v Rakúsku. Tu pracoval na obnove bombardovanej Viedne až do skončenia vojny. Prvý rok po vojne pracoval ako kreslič na technickom oddelení mesta Košíc. V rokoch 1946-1948 bol sociálnym referentom na Okresnom národnom výbore v Brezne, potom štyri roky študoval v Prahe na Vysokej škole politických a hospodárskych vied. Po skončení štúdia sa usadil v Bratislave. V rokoch 1952-1957 pracoval ako referent na oddelení kultúry ÚV KSS, potom bol tri roky vedeckým ašpirantom Inštitútu spločenských vied v Prahe. Po zavŕšení štúdia sa niekoľko rokov venoval len literárnej tvorbe. V rokoch 1967-1969 pracoval v redakcii denníka Smena, ktorý sa stal najčastejším priestorom na jeho politické vyjadrenia k udalostiam roka 1968, najmä k vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Pre tieto postoje a názory ho vylúčili z KSS a bol diskriminovaný aj s rodinou. Nesmel publikovať a nemohol získať ani primerané zamestnanie. Zamestnať sa mu podarilo až roku 1973, keď sa stal pracovníkom Ústredia ľudovej umeleckej výroby, kde zostal až do roku 1979, tri roky pracoval ako štipendista SLF na VD G-N. Odvtedy sa venuje výlučne literárnej a publicistickej tvorbe. Po novembri 1989 sa stal čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a členom Predsedníctva Matice slovenskej. V súčasnosti vykonáva čestnú funkciu predsedu Prezídia Matice slovenskej. Dvakrát bol kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Žije v Bratislave.