Koupit knihy

Ladislav Slezák

česká, 1934


Nahrávám...

Životopis

RNDr. Ladislav Slezák se narodil v roce 1934 v Brně-Řečkovicích, kde absolvoval obecnou školu. Dále vystudoval osm tříd reálného gymnázia v Brně-Králově poli na Slovanském náměstí, kde v roce 1950 zorganizoval studentskou skupinu jeskyňářů při Speleologickém klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně, jehož byl členem. Skupina krátce pracovala ve střední části Moravského krasu na Býčí skále, pak přešla do Ochozské jeskyně a jejího okolí. Po maturitě v roce 1952, kdy její členové přešli na vysokoškolská studia, pracovala tato skupina již jen sporadicky, až nakonec v roce 1956 ukončila svoji činnost úplně. Její členové se totiž, po ukončení studií rozešli na místenkově přidělená místa.

Autor nastoupil u Spišských železnorudných bání ve Spišské Nové Vsi jako obvodový geolog pro těžbu sideritů v Luciabani a Smolníku. V roce 1958 se vrací do Brna a nastupuje jako mapér – geolog u Ústředního ústavu geologického (ÚÚG) Praha, kde pracuje v pracovní skupině pod vedením Jaroslava Dvořáka na geologické mapě Moravského krasu. (1960 – J. Dvořák – L. Slezák im. kol.). V roce 1960 nastupuje jako vedoucí nově zřízeného Oddělení pro výzkum krasu při Moravském muzeu v Brně, kde působí až do roku 1968. V tomtéž roce byl pozván do konkurzu na místo vedoucího organizace Moravský kras v Blansku, provozu jeskyní, kam nastupuje ještě v létě téhož roku. Přestože je z funkcí kvůli politické situaci odvolán, Moravskému krasu zůstává celý život věrný a po roce 1989 se vrací na pozici vedoucího, odkud v roce 1995 odchází do zaslouženého starobního důchodu.

Není již osobou výdělečně činnou, ale tím víc přispívá svými zkušenostmi a radami speleologům, vede odborná školení, semináře a exkurze. Spolupracuje s Kluby důchodců i s odbornými institucemi, jako například s Geologickou službou ČR.(zdroj životopisu: http://www.moravskesvycarsko.c...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015