Ladislav Mlynka

slovenská, 1954 - 2010

Nahrávám...

Životopis

Mlynka pôsobil ako etnograf a vedecký pracovník pre oblasť kultúrneho dedičstva a múzejníctva vo viacerých štátnych organizáciách.
Od roku 1991 ako odborný asistent – docent, špecialista pre materiálnu kultúru, ľudovú kultúru, remeslá a muzeológiu na Katedre etnológie FF UK v Bratislave. Mlynka patrí medzi európske vedecké špičky v oblasti mlynárstva, tradičnej kultúry regiónov Slovenska, viacerých obcí miest a lokalít na Slovensku. Veľká časť jeho diel je citovaná v slovenských i európskych odborných encyklopédiách, slovníkoch, monografiách na uvedené témy.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Jules Verne

1828 - 1905
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973