Ladislav Holata životopis

česká, 1932 - 2007

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Bol slovenský filozof českého pôvodu. Venoval sa problematike dejín filozofie a otázkam ontologického statusu kategórií historického objektu a historického subjektu. V 60. rokoch 20. stor. sa zaradil do prúdu vtedajšej filozofie, ktorá sa usilovala obnoviť metodologický potenciál pôvodného marxistického konceptu filozofie. V období tzv. normalizácie zaujal k vtedajšiemu režimu lojálny vzťah. Pokúšal sa rekonštruovať niektoré základné kategórie materialistického chápania dejín. Editor 10. zväzku Antológie z diel filozofie, iniciátor edície Filozofické odkazy. (zdroj životopisu: https://beliana.sav.sk/heslo/h...)

Ocenění

Ladislav Holata - knihy

1977  %Marxisticko-leninská filozofia
1989  %Cesty sebautvárania

Žánry autora

Literatura naučná Filozofie Sociologie, společnost

Štítky z knih

Holata je 0x v oblíbených.