Ladislav Deák

slovenská, 1931 - 2011

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Ladislav Deák DrSc.
historik, Historický ústav SAV

* 13.01.1931 Markovce

vzdelanie
1957 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
Maďarsko, Poľsko, Juhoslávia, Bulharsko, Česká republika

životopis
Pracoviská a významné funkcie:
Historický ústav SAV( vedúci vedecký pracovník, vedúci oddelenia najnovších dejín).
Venuje sa výskumu najnovších dejín Slovenska (obdobie medzi dvoma svetovými vojnami v širších medzinárodných reláciách.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
člen historickej komisie s Poľskom, Maďarskom, bývalou Juhosláviou

tvorba

Monografie:
1996 Hungary´s game for Slovakia
1991 Hra o Slovensko
1990 Slovensko v politike Maďarska
1986 Zápas o Strednú Európu 1933-1938

Vedecko-populárne diela:
1998 Viedenská arbitráž
1997 The Slovaks in Hungarian Politics in the Years 1918-1939
October 1995 Trianon – Illusions and Reality

Spracoval 3 zväzky edície dokumentov (o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch), vydal vedecko-populárne publikácie a je činný publicisticky.

Časopisecké publikácie: vedecké historické časopisy v SR a v zahraničí

Zdroj životopisu: http://www.osobnosti.sk