Koupit knihy

Květa Reichertová

česká, 1921 - 2004


Nahrávám...

Životopis

Archeoložka středověku. Vystudovala gymnázium a při zaměstnání prehistorii a dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. Od r. 1945 pracovala v Archeologickém ústavu v Praze jako dokumentátorka a poté jako archeoložka. Vedla řadu archeologických výzkumů, např. na tvrzi v Martinicích u Votic, na zámku v Litomyšli, na vrchu Velíz, Sázavském klášteře ad. Zabývala se především studiem středověké keramiky. Přednášela pro postgraduální studium na Stavební fakultě ČVUT. - Autorka odborných článků a publikací. - V r. 1999 jí bylo uděleno čestné občanství města Sázavy.(zdroj životopisu: invenio.nusl.cz , http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_u)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968