Koupit knihy

Kosta Chetägkaty

gruzínská, 1859 - 1906


Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 15. októbra 1859 v horskej dedine Nar v rodine ruského práporčíka Levana Khetagurova. Mama Maria Gubaeva zomrela takmer okamžite po pôrode, otec si päť rokov po smrti svojej ženy založil rodinu s dcérou miestneho kňaza. Bohužiaľ sa jej nepodarilo vymeniť matku dieťaťa pre nedostatok lásky k jej nevlastnému chlapcovi. Costa to cítil a vždy sa snažil utiecť pred novou manželkou svojho otca, pred niektorými z jeho príbuzných.

Preto sa v práci básnika, v ktorého pamäti zostali vždy sirotské bolesti a detstvo zbavené matkinej náklonnosti, často nachádza obraz matky a boľavá túžba po nej. Oboch rodičov úplne nahradil otec dieťaťa, ktorého Costa hlboko ctil a zbožňoval.

V roku 1899 odišiel Kosta Khetagurov, ktorého biografia úzko súvisí s kultúrou osetského ľudu, do Chersonu - iného exilového miesta. Mesto sa mu nepáčilo a požiadal o preloženie na iné miesto, ktorým sa stal Ochakov. Práve tu sa dozvedel, že vo Vladikavkazu bola publikovaná zbierka jeho osetských básní „Osetská lýra“. V zime roku 1899 bol básnik upozornený na koniec svojho exilu, v súvislosti s ktorým sa vrátil do Stavropolu s chuťou pokračovať v práci v novinách: jeho publicistika sa stala problematickejšou a akútnejšou. Autor sa aktívne zúčastňuje všetkých kultúrnych a vzdelávacích podujatí v miestnom meradle, venuje sa maľbe, pracuje na básni „Khetag“. Plánuje sa otvorenie školy kreslenia pre nadané deti a práca redaktorky pre Kazbekove noviny. Jeho grandiózne plány však zabránili choroby, ktoré básnika nakoniec pripútali k posteli. Keďže Costa nemal na živobytie prakticky žiadne peniaze (niekedy musel požiadať priateľov o chlieb) a jeho zdravotný stav sa zhoršil, básnika, ktorý si vyžadoval starostlivosť a starostlivú starostlivosť, odviezla do dediny jeho vlastná sestra. Žil pod jej dohľadom ďalšie 3 roky; v tomto zložitom období sa Costa už nedokázal vrátiť k svojej obvyklej tvorivej činnosti.(zdroj životopisu: https://ik-ptz.ru/sk/matematika/hetagurov-biografiya-kratkaya-kratkaya-biografiya-kosta.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976