Koupit knihy

Klaus Schwab

německá, 1938


Nahrávám...

Životopis

Je nemecký ekonóm. Je zakladateľ a prezident Svetového ekonomického fóra. Schwab sa narodil ako syn švajčiarskeho riaditeľa továrne v Ravensburgu a navštevoval tunajšie Spohngymnasium. Študoval strojné inžinierstvo na ETH v Zürichu a v roku 1965 promoval na doktora technických vied. Na univerzite vo Freiburgu študoval od roku 1963 obchod a aj tu získal doktorandský titul. Absolvoval Harvard a dostal titul MPA.

V rokoch 1971 až 2003 bol profesorom podnikovej politiky na Ženevskej univerzite.

V roku 1971 založil European Management Conference ako charitatívnu nadáciu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti ekonomiky. Od roku 1979 vydáva Schwab výročnú Global Competitiveness Report. V roku 1987 bola organizácia premenovaná na World Economic Forum, WEF. V roku 1998 založil so svojou ženou Hildou Schwab Foundation for Social Entrepreneurship a v roku 2004 The Forum of Young Global Leaders.

Je členom niekoľkých dozorných rád. Od roku 1971 je ženatý a má dve deti. Žije v Cologne pri Ženeve.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996