Koupit knihy

Kateřina Smutná

česká, 1947 - 2016


Nahrávám...

Životopis

Narozena roku 1947 v Brně, zemřela roku 2016; PhDr.; archivářka. Ve své odborné činnosti se zabývala především metodikou archivnictví, publikovala v oblasti hospodářských a regionálních dějin. Výchově mladé generace archivářů se věnovala na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě v Hradci Králové a na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně.

V roce 1970 absolvovala na Filozofické fakultě brněnské univerzity obor archivnictví, kterému se poté profesně věnovala. V roce 1974 nastoupila do Státního oblastního archivu v Brně, dnes Moravského zemského archivu. S touto institucí pak spojila celý svůj profesní život. Pracovala zde jako instruktorka pro podnikové archivy, od roku 1991 vykonávala funkci vedoucí oddělení a zástupkyně ředitele. Od roku 2000 byla ředitelkou Moravského zemského archivu. Po převzetí funkce ředitelky si stanovila jako svůj hlavní úkol prosazení vybudování účelové novostavby pro archiv, což se také během následujících let podařilo.

V roce 2011 se stala nositelkou Ceny Jihomoravského kraje za přínos v oblasti historických věd.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Smutn%C3%A1_(arc)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Terry Pratchett

1948 - 2015