Kateřina Jančaříková

česká, 1970 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (rozená Macurová) vystudovala odbornou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a následně získala doktorské tituly z pedagogiky a didaktiky biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako vedoucí přírodovědně-turistického oddílu, učitelka v domácím vzdělávání. Intenzivně se věnuje environmentálnímu vzdělávání, didaktice přírodních věd a moderním pedagogickým metodám. Vydala řadu odborných publikací. Řešila řadu národních i mezinárodních projektů (SMASH, Alma mater Studiorum, Věda do škol, Domácí vzdělávání aj.). Pracuje jako odborný asistent katedry biologie a environmentálních studií a vedoucí Centra environmentálního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je člen rady P02.

Zdroj životopisu: http://www.enviwiki.cz/wiki/Mgr._Kate%C5%99ina_Jan%C4%8Da%C5

Populární autoři:

Alois Jirásek

1851 - 1930
Karel Čapek

1890 - 1938