Kateřina Bláhová

česká, 1976

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Kateřina Bláhová, Ph.D.

Badatelské zaměření:
myšlení o literatuře, dějiny (literární) historiografie a literární a vědecký život v druhé polovině 19. století a ve století následujícím, lexikografie
Studium:
1994-1999 PedF UK (obor český jazyk a literatura - dějepis, diplomní práce: Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty); 2000-2006 doktorandské studium na Katedře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK (disertační práce: Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou /1890-1914/).
Zaměstnání:
od roku 1999 doktorandka, resp. postdoktorandka oddělení pro výzkum literatury 20. století ÚČL AV ČR

--

Narozena 5.4.1976 v Praze. Česká bohemistka. Práce z oboru kulturní dějiny.
(www.mlp.cz - Městská knihovna Praha)

--

Zdroj životopisu: www.ucl.cas.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Terry Pratchett

1948 - 2015