Karol Rebro

slovenská, 1912 - 2000

Nahrávám...

Životopis

Významný romanista, autor prvej slovenskej práce z rímskeho práva. Ako začínajúci pedagóg absolvoval študijné pobyty na zahraničných univerzitách u popredných právnikov - u romanistov Albertaria, Riccobonu, Pacchioniho a právneho filozofa Del Vecchiho. Neskôr sa popri romanistickom výskume orientoval aj na právnu históriu, hlavne na otázky poddanských pomerov v 18. storočí v Uhorsku, stredoveké uhorské mestské právo, slovenskú národnostnú a štátoprávnu otázku v 19. a 20. storočí, humanistické právnické vzdelanie na Slovensku a na parciálne otázky právnej teórie a filozofie. Mal veľkú zásluhu na záchrane romanistiky ako učebného predmetu, keď sa v roku 1977 zasadil svojou vedeckou autoritou na najvyšších straníckych a štátnych orgánoch o jej ponechanie v učebnom pláne univerzít.

Zdroj životopisu: http://www.osobnosti.sk

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996