Karel Václav Rais

česká, 1859 - 1926 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Český spisovatel Karel Václav Rais patřící k předním představitelům kritického realismu. Narodil se 4. 1. 1859 v obci u Nové Paky. Vystudoval pedagogiku v Jičíně. Poté působil jako učitel na Hlinecku a také zastával funkci ředitele na dívčí měšťanské škole. Zde vytvořil většinu svých děl.

Jeho prvním literárním dílem byly básně a drobná próza pro mládež. Snažil se v ní vychovávat mládež k mravní bezúhonnosti. V této tvorbě je znát vliv Jana Nerudy a Svatopluka Čecha. Až počátkem devadesátých let začal Rais psát prózu z prostředí venkovského lidu na Českomoravské vrchovině. Jeho hrdinové byli většinou lidé toužící po panském životě a penězích.

Rais ve své tvorbě zdůrazňuje střety tradičního a moderního způsobu života, které někdy zapříčinily rozpad rodinných vztahů.

Karel Václav Rais zemřel 8. 7. 1926 v Praze.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882