Karel Toman

česká, 1877 - 1946

Nahrávám...

Životopis

Karel Toman, vlastním jménem Antonín Bernášek, básník, novinář a překladatel, je autorem lyrické, milostné a meditativní poezie.

Karel Toman pocházel z rolnické rodiny, gymnázium vystudoval v Příbrami. Po maturitě studoval práva na Univerzitě Karlově, ale nedokončil je. Z existenčních důvodů střídal různá zaměstnání.

Karel Toman vedl pestrý život, s nepatrnými prostředky často cestoval po Evropě. Nějakou dobu žil ve Vídni, nejvíce ho ovlivnila Francie, kde na jihu pobýval také v zimě v letech 1924 - 25. Poté se stal redaktorem, nejprve Českého deníku a pak v Národních listech.

Po 1. světové válce byl Karel Toman zaměstnán v knihovně Národního shromáždění - tehdejšího parlamentu. Brzy však odešel do předčasné penze, přestože nebyl nijak finančně zajištěn.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: