Karel Sudimír Šnajdr

česká, 1766 - 1835

Nahrávám...

Životopis

Karel Sudimír Šnajdr (původním jménem Karel Angel Schneider) se narodil v Hradci Králové v rodině purkmistra. Jeho matka pocházela ze šlechtického rodu. Dostalo se mu německého vychování a po studiu na hradeckém gymnáziu pokračoval ve studiu filosofie na univerzitě v Lipsku a Halle. Ve svých dvaceti letech se vrátil do Čech a v Praze vystudoval práva. Roku 1796 se stal justiciárem na bydžovském panství. První básně v německém jazyce uveřejnil roku 1794. Když mu bylo 33 let, vydal v Praze svou první sbírku. V roce 1803 se přestěhoval z Jičína do Prahy, kde na univerzitě přednášel estetiku a klasickou filologii. K psaní básní v českém jazyce ho přivedl rozmach národního vědomí v 20. letech 19. století. Jeho nejznámější balada Jan za chrta dán byla dokonce přeložena do angličtiny a také byla zdramatizována chlumeckým rodákem V. K. Klicperou. Děj balady se odehrává v nedalekých Kozojedech.

Šnajdr se podruhé oženil s Viktorií Hladičovou, dcerou smidarského učitele. V době svého působení ve Smidarech zde pomáhal rozvíjet vlastenecký život. Za pomoci kaplana Hájka byla roku 1820 založena smidarská knihovna. O založení se dokonce psalo v časopise Květy. Karel Sudimír Šnajdr zemřel 17.5. 1835. Pohřben byl na smidarském hřbitově za velké účasti prostého lidu i předních českých vlastenců. Roku 1861 zorganizoval smidarský divadelní spolek stavbu novogotického pomníku.

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři:

Karel Sudimír Šnajdr - knihy

Žánry autora

Poezie

statistiky autora