Karel Smrž

Ch. S. Morille · Ch. L. Morille pseudonymy

česká, 1897 - 1953

Nahrávám...

Životopis

Filmový teoretik a publicista narozen 19.4.1897 již za studii si vyrobil primitivní přijímací kameru pro kterou použil nařezaný fotografický materiál nařezaný na kousky a perforovaný pro účely filmu. V roce 1919 byl asistentem fyzikálního ústavu ČVUT, je konstrukterém kamery Kinetom, začal natáčet film Radium, tajenmství života a stvoření, který dokončil v roce 1930.
V roce 1934 se stal dramaturgem Filmového studia. Při založení AMU byl pověřen přednáškami, které byly natolik fundované a kvalitní, že se stal v roce 1951 docentem dějin filmu.
V roce 1933 napsal výpravnou knihu Dějiny filmu.
Karel Smrž zemřel 20. 9 . 1953, takže knihu Film včera dnes dokončil Jan Hejman