Karel Sezima

česká, 1876 - 1949 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Vlastním jménem Karel Kolář. Je uznávaným literárním kritikem, který převedl do této oblasti literatury metody impresionismu (Podobizny a reliéfy 1919, Krystaly a průsvity 1928, Masky a modely 1930, Mlází 1936).

Pocházel z učitelské rodiny v Hořovicích.Vystudoval gymnasium v Příbrami (1887-1895) a práva v Innsbrucku (1895-1897) a v Praze (1897-1899). V roce 1901 vstoupil do státní konceptní služby finanční v Nové Pace a krátce poté se stal vrchním finančním radou v Praze.
Od devadesátých let přispíval beletrií i kritikami do časopisů, hlavně do Lumíra, v němž vedl stálou kritickou kroniku o české próze.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Jaroslav Hašek

1883 - 1923