Karel Richter

česká, 1930 statistiky

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Karel Richter, CSc. (* 15. června 1930 v Chlumci nad Cidlinou) je český spisovatel, publicista a překladatel, vojenský historik, dlouholetý předseda Klubu autorů literatury faktu, třináct let redigoval popularizačně historickou revue Přísně tajné a také se podílel na celé řadě kolektivních prací i sborníků a napsal řadu knih s historickou tematikou. Je trojnásobným laureátem literární ceny E. E. Kische, dvakrát obdržel za literaturu faktu cenu M. Ivanova i slovenskou cenu V. Zamarovského.

Studia a povolání
• Reálné gymnázium, Nový Bydžov
• Pedagogická fakulta UK, Praha
• Vysoká škola pedagogická, FFUK, Praha
• jazykový redaktor – terminolog
• Vojenský historický ústav, vědecký pracovník, Praha(

Členství v literárních organizacích
• KALF
• Obec spisovatelů

Bibliografie

Vlastní díla literatury faktu

Válka začíná až zítra (spoluautor J. Větvička), Praha, Naše vojsko 1969
Až na práh domova, Praha, Naše vojsko 1976
Tanky míří k Ostravě (spoluautor S. Petras), Praha, Naše vojsko 1979
Pod námi planeta Země (spoluautor V. Remek), Praha, Naše vojsko 1979, 1982; rusky: 1981; kazaš.: 1985
Cesta k Sokolovu, Praha, Naše vojsko 1981
Dali mu jméno Otakar (spoluautor V. Kožnar), Praha, Naše vojsko 1983; rusky: 1985
Nepřítel na dosah (spoluautor V. Kožnar), Praha, Naše vojsko 1985
Výsadek S 1 (spoluautor V. Kožnar), Praha, Naše vojsko 1988
Cesta domů vedla ohněm, Praha, Naše vojsko 1989
Stalo se na předmostí (spoluautor V. Kožnar), Praha, Naše vojsko 1990
Případ generála Vlasova, Praha, Panorama 1991
Československý odboj na Východě, Praha FMNO 1982
Sudety, Praha 1994
Tragédie generála, in: Velké finále, Beroun, Baroko a Fox 1995
Sága roku Kinských, Chlumec nad Cidlinou 1995
Ďábel Trenk, Ostrava, Středoevropské nakl. 1996, II. vyd. Třebíč, Akcent 1998
Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu, Praha 1997
Kdo byl generál Píka (spolu s A. Benčíkem), Brno, Doplněk 1997
…a v zádech měli smrt, Třebíč, Tempo 1998
Češi a Němci v zrcadle dějin, sv. 1, Třebíč 1999
Pán bitevních polí – Evžen Savojský, Třebíč 2000
Tragický osud generála Heliodora Píky, Praha 2001
Úhlavní přátelé (1. část Stalin-Trockij), Praha 2002
Pamětihodné bitvy českých dějin (s R. Cílkem), Č.těšín 2002
Přes krvavé řeky, Praha 2003
Apokalypsa v Karpatech, Praha 2003
Osudový omyl generála Vlasova, Praha 2003

Kolektivní díla a sborníky LF

Sokolovo, in: První kolo, Praha, Naše vojsko 1976 (sborník)
Zrod brigády, in: Kyjev, Dukla, Praha; Praha, Naše vojsko 1975 (sborník)
Voják se nevzdává, Praha, Naše vojsko 1978, 1981; rusky 1981
Chlapi do nečasu, Praha, Naše vojsko 1981
Člověk a zbroj v obraze doby, Praha, Naše vojsko 1984 (kol.autorů)
Nenávist, in: Mosty pro zítřek, Praha, Naše vojsko 1987

Překladatelská činnost

z ruštiny – 14 románů, z polštiny, němčiny

Předmluvy a doslovy k dílům LF

V. Nejtek: Smrt se učí létat, Praha, Mladá fronta 1974
F. Fajtl: Boje a návraty, Praha, Naše vojsko 1974
J. Flieger: Údolí sršňů, Praha, Naše vojsko 1987
V. Sacher: Pod rozstříleným praporem, Praha, Naše vojsko 1991
L. Svoboda: Cestami života, díl II., Praha, Prospektum 1992

Články, statě, příspěvky

Hoši od Zborova; A pak třeskly salvy; Němec s českým jménem; Zářijová zrada; Musí přece žít; Jménem republiky, in: Češi na cestě staletími, Č. Těšín 2001
Tvůrci Velkomoravské říše, in: Galerie nesmrtelných, sv. 1, Praha 1998,
Evžen Savojský; Georgij Konstantinov Žukov, in: Galerie nesmrtelných, sv. 2, 1999
Přemysl Otakar I.; Karel IV, in: Galerie nesmrtelných, sv. 3, 1999
Alexander Veliký, in. Galerie nesmrtelných, sv. 4. 2000
Karel Veliký; Otto von Bismarck, in. Galerie nesmrtelných, sv. 5, 2001
Hanibal; Abraham Lincoln, in: Galerie nesmrtelných, sv. 6, 2002
Pán bitevních polí, Přísně tajné č. 1-4/1997
Atentáty na de Gaulla, PT č. 1/1998
Jak se daří průkopníkům v Česku, PT č. 2/1998
Zkáza Custerova oddílu, PT č. 3/1998
Stalinovi přátelé, PT č. 4/1998
Konec kata Beriji, PT č. 5/1998
Ženy Josefa Stalina, PT č. 6/1998
Zavinil to Beneš, PT č. 1/1999
Útěk generála Girauda, PT č. 2/1999
Vítězství bylo již na dosah, PT č. 3/1999
Malé připomínky k velkým oslavám, PT č. 4/1999
Směr útoku: Ostrava, PT č. 4-5/1999
Hoši od Zborova, PT č. 6/1999
Důvěrně o V. I. Leninovi, PT č. 1/2000
Jak to bylo u Sokolova, PT č. 2/2000
Trnitá sláva maršála Žukova, PT č. 3/2000
Příběh krásné Sisi, PT č. 4/2000
Prolog německo-české války, PT č. 5/2000
Mnichovský ortel, PT č. 6/2000
Seno v zemi nikoho, PT č. 1/2001
Heroický boj na řece Mža, PT č. 3/2001
Vasil Kampi, PT č. 4/2001
V bitvě o Francii, PT č. 5/2001
Syrské tažení, PT č. 6/2001
Říkali jim tobrucké krysy, PT č. 1/2002
Obléhání Dunkerku, PT č. 2/2002
Úvodem, PT č. 3/2002
Začátek apokalypsy v Karpatech, PT č. 4-6/2002
Zasazení parabrigády, PT č. 7/2002
Zachráněné dítě, PT č. 1/2003
Ústup, PT č. 2/2003

Publicistická a jiná literární činnost

Spolupráce s tiskem, rozhlasem (rozhlas. pásma – Zborov, Boj o magistrálu, Zakázané paměti, Mír za zády Spojenců, četba povídek Voják František a Dva kamarádi, publicistická vystoupení), televizí (seriál Cestou bojové slávy, dramatické pásmo Kam smrt nedosáhne, publicistická vystoupení), s filmem (film Kluci z bronzu), lektorování, členství v redakčních radách, přednášky, literární besedy, šéfredaktor revue LF Přísně tajné.

Biografie
• Slovník české literatury (1970-1981), Praha, Čs. spisovatel 1985
• Slovník KALF, Praha 1996, 1998
• Kdo je kdo – Obec spisovatelů, Praha, Modrý jezdec 1996

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři: