Koupit knihy

Karel Rechlík

česká, 1950


Nahrávám...

Životopis

Narozen 1.3.1950 v Brně. Výtvarník a teoretik, absolvent Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění a filosofie.

Uspořádal řadu samostatných i společných výstav v ČR i zahraničí, například v Praze, Brně, Opavě, Vídni, Poznani, Bonnu, Kolíně nad Rýnem, Mnichově, Münsteru, Norimberku, Freiburgu, Regensburgu, Utrechtu, Barceloně. Uskutečnil výtvarné realizace v ČR i zahraničí, převážně v sakrální architektuře, například vitraje v bazilice na Starém Brně, ve farní kapli sv. Jakuba v Brně, v kostelech v Břeclavi, Březině, Moravském Žižkově, soubor vitrají v kostele sv. Vavřince v Dačicích, soubor vitrají v dominikánském kostele v Olomouci, vitraj v průčelí klášterní baziliky premonstrátského kláštera v Milevsku, oltář a čtecí pult v evangelickém chrámu J.A.Komenského v Brně, výtvarné vybavení meditační kaple CČSH v Brně, vitraje v kapli v německém Siegburgu, malby liturgických korouhví pro jezuitský kostel sv. Ignáce v Praze a Jemnici.

Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, zejména o současné sakrální architektuře a křesťanském výtvarném umění. Spoluautor knihy Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Karmelitánské nakladatelství 2001, autor knihy Anděl na cestě, Karmelitánské nakladatelství a CDK 2005.

Od roku 1993 ředitel Diecézního muzea Brno. Autor koncepce a libreta stálé expozice Vita Christi na brněnském Petrově. Autor scénářů řady dokumentárních filmů, věnovaných sakrální architektuře, realizovaných v České televizi Studio Brno, například Modlitby z kamene – architekt Mario Botta, Dálniční kostely, Světla na cestách.

Člen redakční rady časopisu DIALOG – Evropa XXI, vydávaného MSKA v Brně, spolupracuje s Centrem pro studium demokracie a kultury CDK, spolupracuje s Centrem teologie a filosofie výtvarného umění a architektury KTF University Karlovy v Praze. Externě vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně předmět symbolika sakrální architektury.(zdroj životopisu: http://www.karelrechlik.cz/zivotopis.php?nab=o_autorovi)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.