Karel Matěj Čapek-Chod

česká, 1860 - 1927

Nahrávám...

Životopis

Karel Matěj Čapek-Chod, vlastním jménem Karel Matěj Čapek, byl povídkář, novelista a romanopisec realistického a naturalistického směru, novinář.

K. M. Čapek-Chod pocházel z rodiny středoškolského profesora. Na domažlickém gymnáziu maturoval v roce 1879, studia práv nedokončil a věnoval se žurnalistice a beletrické tvorbě. Působil nejprve v Olomouci, od roku 1888 do konce života pak v Praze. Pracoval postupně v redakcích Našince, Hlasu národa, Národní politiky a od roku 1900 v redakci Národních listů. Po příchodu Karla Čapka do této redakce začal Karel Matěj Čapek pro rozlišení užívat přídomku „Chod“.

Vedle novinářské a vlastní slovesné tvorby se věnoval Čapek-Chod také výtvarné a divadelní kritice, v níž proslul jako ostrý polemik. Autorsky přispíval také do časopisů Světozor, Zvon aj.

Karel Matěj Čapek-Chod je pohřben v Praze na Vinohradském hřbitově

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882