Koupit knihy

Karel Martinek

česká, 1933 - 2021


Nahrávám...

Životopis

Narozen v roce 1933 ve Dvoře Králové nad Labem v Klazarkách (ul. Milady Horákové) čp. 1150. V roce 1948 byl vyloučen za špatný prospěch a nepatřičné chování ze studia na královédvorském gymnáziu, poté pracoval jako dělník na závodě TIBA Slovany, odkud přešel na zdejší Průmyslovou školu chemicko-textilní. V roce 1953 byl z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyslán na studia do Sovětského svazu. V roce 1958 obhájil diplom s vyznamenáním na chemické fakultě Univerzity Lomonosova v Moskvě a v roce 1977 se zde stal profesorem a vedoucím laboratoře chemické biologie.

V roce 1982 byl vyznamenán nejvyšším sovětským vyznamenáním \"Leninovou cenou\" za vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léčbu akutních plicních tromboembolií. Byl držitelem řady patentů v oboru využití bioreakcí pro fotografii a fonografii. Po více jak třiceti letech se vrátil do vlasti a stal se v letech 1986–1994 ředitelem a vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie Československé Akademie Věd, následně akademikem, členem Prezidia a vědeckým sekretářem ČSAV.

V roce 1988 byl vyznamenán plaketou Mezinárodní biochemické společnosti a zlatou medailí Jaroslava Heyrovského Československé Akademie Věd. Byl autorem či spoluautorem více jak dvou set vědeckých článků a knihy „Fyzikální chemie biologické katalýzy“. Vychoval několik desítek kandidátů a doktorů věd, kteří pracují ve Francii, Německu, Holandsku, USA, Mexiku, Litvě, Uzbekistanu, Bulharsku, Vietnamu, Číně, na Kubě a především v Rusku. Mnozí z nich se již stali univerzitními profesory.

V roce 1990 byl zvolen v Královské chemické společnosti v Londýně za jejího řádného člena a rovněž za člena Akademie Evropy ve Štrasburku. V roce 2020 působil jako jeden z navrhovatelů na Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství. V roce 2005 obdržel cenu města Dvůr Králové nad Labem. Věnoval se historii Královédvorska a výsledky svého bádání publikoval v časopise „Vlastivědné čtení“.

Zemřel v dubnu roku 2021 ve věku 88 let.(zdroj životopisu: Královédvorsko.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Terry Pratchett

1948 - 2015