Karel Kubát

česká, 1941

Nahrávám...

Životopis

Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (nar. 28. 6. 1941)

Na katedře biologie vyučuje předměty Obecná botanika, Fylogeneze a systém vyšších rostlin
Vzdělání:

1963-1969 PřF UK Praha 1972 RNDr. PřF UK Praha 1983 CSc. Botanický ústav ČSAV Průhonice 1991 Doc. PřF UK Praha 1963-1989: Okresní muzeum Litoměřice; od 1989 katedra biologie PřF UJEP
Odborné zaměření

Vědecká práce je zaměřena na taxonomii cévnatých rostlin.

Zdroj životopisu: http://biology.ujep.cz/?q=node/25

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994
Agatha Christie

1890 - 1976