Koupit knihy

Karel Kopec

česká, 1929 - 2012


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. (*1929) byl emeritním profesorem Mendlovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici (1952-1972 a 1990-1995), V letech 1972 až 1990 byl vědeckým pracovníkem ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu zeleniny v Hurbanově. Je čestným členem České akademie zemědělských věd a nositelem stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu. Zaměřoval se na problematiku jakosti, posklizňové fyziologie, uchovávání a konzervace zahradnických produktů s hlediska jejich nutriční hodnoty. Na zahradnické fakultě založil a rozvíjel několik vědeckých disciplin. Publikoval desítky vědeckých prací, stovky vědecko-populárních článků, přednášek a několik knih. Jeho zálibou byla literatura, divadlo. (viz „Kdo je kdo“, Praha 2005).(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968