Karel Janáček

česká, 1906 - 1996

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval klasickou filologii a srovnávací jazykozpyt na FF MU (1924–28). Po doktorátu z litevštiny (1928) učil na gymnáziích v Domažlicích a v Brně. Hned v červenci 1945 se habilitoval obsáhlým rozborem slovesného vidu u Plauta. Od r. 1946 působil na FF UP v Olomouci, kde se (1948) stal profesorem. Po zrušení olomoucké klasické filologie (1961) přešel na UK, kde působil do r. 1973.

Už jeho raná práce Rozbor zpráv o filosofii Gorgiově (LF 1932) ho přivedla k problematice filozofického textu. V r. 1948 vycházejí jeho Prolegomena to Sextus Empiricus, v nichž ukazuje na pracovní metodu tohoto skeptika, především na variování vlastního textu záměnou výrazů. Odtud vedla cesta k sestavení Indexu k Sextovi, v němž nejde o výskyt slov, nýbrž o jejich funkci v Sextově textu (Sexti Empirici Opera, 1954). Rozbor Sextova slovníku rozšířil o poznání Sextova přístupu k obsahu textu (Sextus Empiricus' Sceptical Methods). Tím se dostal k řadě autorů, skeptiků i jejich odpůrců, jimž potom věnoval v této souvislosti pečlivou a bystrou analýzu. Především jde o Diogena Laertia, k němuž sestavil obdobným způsobem index (ve florentské Accademia Toscana, kde vyjde i J. přepracovaný index k Sextovi). – J. dílo je cenné svým přínosem pro poznání antického skepticismu. Také jeho recenze mohou být svou pronikavostí a nesmlouvavostí dobrou školou pro každého hlubšího zájemce o antickou filozofii. J. bibliografie v Eirene zachycuje 144 titulů.

Zdroj životopisu: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/janka.html

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976