Karel IV. Lucemburský

česká, 1316 - 1378 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Karel IV. - ( 14. 5. 1316 – 29. 11. 1378 ), čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se však původně jmenoval Václav a českému patronovi a ideálnímu vládci prokazoval po celý život okázalou úctu. Jméno Karel obdržel jako chlapec při biřmování ve Francii, kam jej otec poslal (r.1323), aby získal náležité vzdělání a rozhled. Když se po deseti letech vrátil do Čech, mluvil francouzsky, italsky, latinsky a německy. Nesporně patřil k nejvzdělanějším panovníkům evropského středověku. Od roku 1334 zastával úřad moravského markraběte, od 1341 byl mladším králem a o tři roky později se spolu s otcem zasloužili o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Na místě románské baziliky svatého Víta začala vyrůstat gotická katedrála podle projektů Matyáše z Arrasu a posléze Petra Paléře. Několik týdnů před bitvou u Kresčaku, (11.7.1346) byl Karel zvolen římským králem jako protikandidát Ludvíka Bavora. Po smrti Jana Lucemburského se stal českým panovníkem. Pro pražský korunovační ceremoniál přikázal vytvořit novou honosnou korunu, zvanou svatováclavská. Když Ludvík Bavor náhle zemřel a Karel se v říši prosadil jako všemi respektovaný panovník, počal z Prahy systematicky budovat politické a kulturní centrum západního křesťanstva.
Svědčí o tom také založení pražské univerzity a Nového Města pražského, které rozšířilo plochu hlavního města království, i hradu Karlštejna. Na Karlštejně v kapli sv. Kříže, střežila obrazová galerie 129 světců, symbolizujících nebeské vojsko, říšské korunovační klenoty.

V roce 1348 vytvořil Karel z českého soustátí útvar, zvaný Země koruny české. Poměr Českého království k Svaté říši římské upřesnil ve Zlaté bule, již vydal poté, co se na jeho hlavě zablýskla 5.4.1355 císařská koruna. Karel IV. byl prvním českým panovníkem, který dosáhl důstojenství krále a posléze císaře Svaté říše římské. Na zvelebování Prahy dbal i nadále, což dokládá stavba kamenného mostu, nahradivšího starší most Juditin, založení kláštera Na Slovanech či zdokonalení pražského opevnění, včetně stavby tzv. Hladové zdi. Ve svém životě byl čtyřikrát ženat (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská). Karel IV. zemřel zřejmě v důsledku zánětu plic.

Zdroj životopisu: http://ireferaty.lidovky.cz/

Populární autoři:

Ota Pavel

1930 - 1973
Jaroslav Seifert

1901 - 1986
Arnošt Lustig

1926 - 2011