Kamila Garberová

česká, 1970 statistiky

Nahrávám...

Životopis

narozená 3.9.1970 v Ostravě, trvale žije s rodinou rovněž v ostravě. Studovala na gymnáziu, později SPGŠ Krnov (Maturita) a rok na SVOŠED.
Účastní se různých typů literárních soutěží. Díky úspěšnosti najdeme její verše v alamnaších, vydaných právě z oceněných nebo zajímavých prací. Např. : Hořovice Václava Hraběte, Wanzdorf - almanach sčítání tónů (1996).
V zahraničí pak uspěla v Portugalsku. kde vydavatel L.F. Soares uspořádal antalogii originální poezie, vybrané ze zaslaných příspěvků z různých zemí, v původním jazyce.
(VII. ANTALOGIA DE POESIA CONTEMCRANEA - 1989), atd. Některé její básně byly otištěny v denním tisku.

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882